WebSjop

Tildeling
Webshops som ønsker at benytte sig af Webshop Mærket, kan ansøge om tilladelse til brugen af mærket ved henvendelse til Webshop Mærket.


Når Webshop Mærket modtager ansøgningen vurderes webshoppen ud fra retningslinjerne om brug af mærket, og evt. ønsker om ændringer meddeles webshoppen.


Når webshoppen er blevet godkendt til brug af mærket, vil dette blive meddelt elektronisk til webshoppen, ligesom Webshop Mærket fremsendes elektronisk til webshoppen.


Et evt. afslag til webshoppen vil blive begrundet, så webshoppen har mulighed for at ændre nødvendige procedurer eller tilrette webshoppen så den lever op til Webshop Mærket's krav, og den gældende lovgivning for området.


Verserende sager hos Forbrugerrådet kan have indflydelse på godkendelsen. Svartiden fra Webshop Mærket vil aldrig overstige 1 uge.


Kontrol
Webshop Mærket vil løbende kontrollere om webshoppen lever op til kravene for anvendelse af Webshop Mærket.
Kontrollen kan udføres som stikprøvekontrol, testkøb af varer fra webshoppen, og som en aftalt kontrol eller uden varsel.


Webshoppen har pligt til på anmodning fra Webshop Mærket, at udlevere oplysninger der har relevans for vurdering af hvorvidt webshoppen efterlever kravene til at benytte sig af Webshop Mærket.


Sanktioner
Såfremt webshoppen ikke lever op til kravene for brug af Webshop Mærket, eller ikke efterlever gældende lovgivning, kan Webshop Mærket udstede påbud om at ændre webshoppens politikker så de er i overensstemmelse med kravene og lovgivningen.


Ved gentagne overtrædelser, eller åbenbar modvilje mod at efterleve kravene, kan Webshop Mærket fratages webshoppen.


Ved fratagelse af Webshop Mærket har webshoppen ikke noget modkrav mod Webshop Mærket.
Benyttes Webshop Mærket stadig af webshoppen efter fratagelsen, betragtes dette som uberettiget brug af Webshop Mærket, og sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000 + moms, regnet fra fratagelsesdagen og indtil mærket fjernes fra webshoppen.


Ændringer
Såfremt der træffes beslutning om ændringer af retningslinjerne for Webshop Mærket, eller der ændres i gældende lovgivning, vil tilsluttede webshops modtage disse ændringer digitalt, samt en frist til at implementere disse ændringer.


Erstatningsansvar
Webshop Mærket kan aldrig ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, udeladelser m.m. i forbindelse med nærværende retningslinjer, eller i sin vurdering af hvorvidt webshoppen kan tildeles eller fratages Webshop Mærket.

 

Tilfældig anmeldelse

  • "Alt som lovet"OM:
  • "Lynhurtig levering, og dejligt billigt panserglas."OM:MobilPanserglas

Nyhedsbrev